Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kolaborativní robot
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.10.2021 13:36:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Na základě žádosti dodavatele poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů vysvětlení zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (246.52 KB)