Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Technický dozor stavebníka a Koordinátor BOZP pro Centrum energetických a environmentálních technologií - Explorer
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2021 12:49:26
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části III Výzvy k podání nabídky vč. zadávací dokumentace a v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (244.02 KB)