Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Experimentální stand pro testování plynových ejektorů
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.07.2021 13:59:42
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace