Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka studentských postelí a matrací pro Ubytovací služby
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 10:01:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.zip (227.58 KB)