Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka studentských postelí a matrací pro Ubytovací služby
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2021 12:10:25
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (108.55 KB)