Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka ochranných pracovních pomůcek
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.11.2020 10:18:57
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (194.01 KB)