Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVÉ BUDOVY EKONOMICKÉ FAKLTY VŠB-TUO S POUŽITÍM METODIKY BIM
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.03.2019 07:34:54
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11. 3. 2019.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11032019.pdf (76.72 KB)