Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Podlahářské práce 2020-2022
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.11.2020 19:28:03
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace