Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zkoušení krycích vrstev kompozitních materiálů na jaderných elektrárnách II.
Odesílatel Kamila Holubcová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.10.2020 13:36:23
Předmět Výzva

Dobrý den,

zasíláme Vám Výzvu k předložení nabídky v rámci VZMR na služby pod názvem "Zkoušení krycích vrstev kompozitních materiálů na jaderných elektrárnách II.".
Za projevený zájem a zaslanou nabídku předem děkujeme.

Ing. Kamila Holubcová, Ph. D.