Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Mikrotvrdoměr
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.10.2020 13:08:10
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová