Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Automatický tvrdoměr
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.10.2020 12:39:50
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.pdf (157.50 KB)