Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Laboratorní zdroje a diferenciální sondy
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 01.10.2020 13:35:44
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,
zadavatel v souladu s ustanovením části II. Výzvy k podání nabídky poskytuje vysvětlení zadávacích podmínek č. 1. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.

S pozdravem
Mgr. Marcel Pobořil
Centrum projektové podpory VŠB-TUO


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (164.92 KB)