Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.07.2020 11:16:06
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

viz přiložený dokument


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 6.pdf (154.42 KB)