Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.07.2020 09:53:56
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 4.pdf (157.16 KB)