Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 15.07.2020 11:57:24
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 3.pdf (154.70 KB)