Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Sender Miroslav Jílek
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 08.07.2020 09:54:38
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace

viz přiložený soubor


Attachments
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (157.76 KB)