Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kontrolní měřidla a měřicí zařízení
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.07.2020 09:54:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace

viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (157.76 KB)