Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Jazykové kurzy pro zaměstnance FEI - opakovaná
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.06.2020 13:14:58
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová