Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení FTIR spektrometr s příslušenstvím
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.06.2020 13:56:04
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (130.08 KB)