Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Infračervený spektrometr a příslušenství pro aplikaci v průtočné chemii
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.06.2020 09:18:59
Předmět Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek je součástí zadávací dokumentace