Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka komponent pro projekt PAV
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.05.2020 11:38:59
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vážení, zasílám změnu zadávacích podmínek č. 2. S pozdravem, Bc. Kubešová


Přílohy
- Změna ZD č. 2 projekt PAV.pdf (130.34 KB)
- Příloha 5 Seznam poddodavatelu.doc (66.00 KB)