Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv III
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.05.2020 15:37:58
Předmět Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky je součástí zadávací dokumentace


Přílohy
- Výzva VZMR_Zaříz. pro přípravu a přívod směs.paliv III_podepsáno.pdf (353.60 KB)