Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení EURO_IT4I Supercomputer
Odesílatel Veronika Rójová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.05.2020 18:23:11
Předmět Explanation of procurement documents No.2

On 15 and 18 May 2020 the Contracting Authority received questions regarding the tender documents delivered by an economic operator. Therefore, according to Section 98 (3) of Act No. 134/2016 Coll., on Public Procurement, as amended the Contracting Authority provides the explanation of procurement documents below.


Přílohy
- EPD_2_signed.pdf (922.39 KB)