Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Licence Microsoft Select Plus pro VŠB-TUO
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.05.2020 13:59:35
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky.
S pozdravem
Bc. Kubešová