Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nábytek, dveře a související práce pro laboratoře FEI
Odesílatel Miroslav Jílek
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.04.2020 13:29:43
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

viz přiložený soubor


Přílohy
- 00 Vysvětlení č. 1.pdf (224.70 KB)