Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv
Sender Marcela Tomisová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 09.04.2020 12:14:57
Subject Explanation / Completion / Changes of procurement documents

Explanation / Completion / Changes of procurement documents


Attachments
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.3.pdf (97.22 KB)
- Priloha_1_Technicka specifikace - uprava.doc (223.50 KB)