Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv
Odesílatel Marcela Tomisová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.03.2020 15:19:02
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek_ c.1.pdf (191.79 KB)