Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Základ pro stroj TM2500-S včetně souvisejících stavebních prací
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.03.2020 05:59:29
Předmět Výzva

Výzva je součástí zadávací dokumentace.