Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Dodávka zařízení pro přípravu a přívod směsných paliv
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 16.03.2020 14:02:06
Předmět Výzva

Výzva je součástí zadávací dokumentace.