Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NOVÉ BUDOVY EKONOMICKÉ FAKLTY VŠB-TUO S POUŽITÍM METODIKY BIM
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2019 11:35:48
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Zadavatel vydává Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 2. 2019.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21022019.pdf (105.88 KB)