Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.02.2020 20:01:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26.2.2020


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 26022020.pdf (569.56 KB)