Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.02.2020 11:18:00
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24 . 2. 2020


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 24022020.pdf (78.47 KB)