Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení VŠB-TUO Rekonstrukce budovy kolejí A
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 11:35:30
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Příloha k vysvětlení ZD ze dne 21 . 2. 2020 (část 2)


Přílohy
- PBŘ_2009_DPS(DZS) cast 2.zip (47.39 MB)