Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Dodávka kolaborativních robotů
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.02.2020 09:17:05
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 včetně příloh


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (243.99 KB)
- Přílohy vysvětlení ZD č. 1.zip (105.30 KB)