Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Měřící platforma pro analýzu rádiového rozhraní a signalizace v technologii 5G
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 20.02.2020 15:28:35
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Explanation of the tender conditions Nr. 1


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (249.39 KB)
- Explanation of tender conditions Nr. 1.pdf (247.65 KB)