Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Nákup nábytku pro Fakultu strojní
Odesílatel Kamila Holubcová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.02.2020 19:55:38
Předmět Změna zadávací dokumentace

Zadavatel oznamuje změnu v zadávací dokumentaci, viz přiložený soubor.


Přílohy
- Oznámení o změně zadávací dokumentace_19_02_2020.pdf (196.42 KB)