Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Rozbory paliv a popelů
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.02.2020 06:20:03
Předmět Výzva

Vyzýváme vás k podání nabídky na rozbory paliv, popelů, popílků, aj.
S pozdravem
Bc. Kubešová