Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení budovy menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 07.02.2020 12:25:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 07. 02. 2020


Přílohy
- Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 07022020.zip (376.20 KB)