Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení budovy menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.01.2020 11:54:46
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 1. 2020


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27012020.pdf (106.23 KB)