Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení budovy menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 24.01.2020 12:11:41
Předmět Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace ze dne 24012020


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace ze dne 24012020.pdf (74.35 KB)