Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení budovy menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 23.01.2020 09:22:11
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 1. 2020 bylo na profilu zadavatele ve veřejné zakázce uveřejněno v uvedený den v sekci Ostatní zprávy k zakázce.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14012020.pdf (79.63 KB)