Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Zateplení budovy menzy
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.01.2020 14:29:38
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace ze dne 22. 1. 2020


Přílohy
- Vysvětleni a doplneni zadávací dokumentace ze dne 22.1.2020.zip (406.10 KB)