Received message - explanation, completion, changes of procurement documents

Procurement procedure Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
Sender Veronika Rójová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 21.01.2020 12:42:01
Subject Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 16. 1. 2020, 17. 1. 2020 a 20. 1. 2020 dotazy k zadávací dokumentaci zpracované k předmětnému zadávacímu řízení.

Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dále v souladu s § 99 zákona mění a doplňuje zadávací dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v bodě „Změna a doplnění zadávací dokumentace“.


Attachments
- VZD2_sign.pdf (436.86 KB)