Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Datové úložiště PROJECT pro IT4Innovations
Odesílatel Veronika Rójová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2020 12:42:01
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

Zadavatel obdržel dne 16. 1. 2020, 17. 1. 2020 a 20. 1. 2020 dotazy k zadávací dokumentaci zpracované k předmětnému zadávacímu řízení.

Zadavatel proto v souladu s § 98 odst. 3 zákona poskytuje níže uvedené vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel dále v souladu s § 99 zákona mění a doplňuje zadávací dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v bodě „Změna a doplnění zadávací dokumentace“.


Přílohy
- VZD2_sign.pdf (436.86 KB)