Received message - other

Procurement procedure Řídící a monitorovací systém pro elektrické stanice
Sender Marie Kubešová
Sender organization Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [CRN: 61989100]
Recipient All (including public)
Date 21.01.2020 12:12:47
Subject Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele a zpráva o hodnocení

Vážení, zasílám oznámení o výběru dodavatele a zprávu o hodnocení. S pozdravem, Bc. Kubešová


Attachments
- Oznámení o výběru dodavatele + zpráva hodnocení.pdf (1.77 MB)