Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Řídící a monitorovací systém pro elektrické stanice
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 21.01.2020 12:12:47
Předmět Oznámení a rozhodnutí o výběru dodavatele a zpráva o hodnocení

Vážení, zasílám oznámení o výběru dodavatele a zprávu o hodnocení. S pozdravem, Bc. Kubešová


Přílohy
- Oznámení o výběru dodavatele + zpráva hodnocení.pdf (1.77 MB)