Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Řídící a monitorovací systém pro elektrické stanice
Odesílatel Marie Kubešová
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2019 07:14:56
Předmět Výzva

Vážení, vyzýváme Vás k podání nabídky. S pozdravem, Bc. Kubešová