Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce kabelových rozvodů NN mezi rozvodnami A, B a C
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.12.2019 12:50:51
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Zadavatel vydal vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.12.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 09122019.pdf (102.63 KB)