Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Software pro simulování metody konečných prvků
Odesílatel Marcel Pobořil
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.12.2019 12:42:30
Předmět Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1

Na základě žádostí dodavatelů o vysvětlení zadávacích podmínek poskytuje zadavatel Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1. Bližší podrobnosti jsou uvedeny v přiloženém dokumentu.


Přílohy
- Vysvětlení zadávacích podmínek č. 1.pdf (246.36 KB)