Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Modernizace osvětlení archívu v 1. PP budovy NK, III. etapa
Odesílatel Mária Zuská
Organizace odesílatele Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava [IČO: 61989100]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 05.12.2019 09:34:53
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5.12.2019


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 05122019.zip (568.38 KB)